-

Clumb Sandwich1 πατάτες αναψυκτικό
€5.00
Clumb Sandwich2 πατάτες αναψυκτικό
€5.00
Clumb Sandwich3 πατάτες αναψυκτικό
€6.00
Hamburger cheese1 πατάτες αναψυκτικό
€6.00
Hamburger cheese2 πατάτες αναψυκτικό
€6.00
Hamburger cheese3 πατάτες αναψυκτικό
€6.00
Hamburger special1 πατάτες αναψυκτικό
€6.70
Hamburger special2 πατάτες αναψυκτικό
€6.70
Hamburger special3 πατάτες αναψυκτικό
€6.70
Hot Dog special x1 πατάτες αναψυκτικό
€5.00
Hot Dog special x2 πατάτες αναψυκτικό
€7.00