-

Χειρ/ητη Χωρ/ικη Τυρόπιτα
€1.60
Χωριάτικη Σπανακόπιτα
€1.80
Πίτσα Special
€2.00
Πίτσα Χωριάτικη
€2.00